komposition


 

Motivet behöver inte alltid vara i mitten!

”Allting till vänster, det vanliga
allting till höger, det ovanliga
allting i mitten, det mystiska”

- Alexander Rodchenko, rysk kompositionsteoretiker och fotograf, 1946


Ett bra recept på en tråkig bild är när allt är centrerat. Då får man känslan att bilden är platt och händelselös. Prova istället att experimentera lite med var du placerar motivet i bilden. Om en person i en bild tittar åt vänster bör denna placeras i bildens högra sida så att den får luft framför ansiktet. Om personen däremot tittar rakt fram kan du placera honom i mitten av bilden. På samma sätt lämnar man luft framför ett motiv som rör sig. Om motivet rör sig åt vänster lämnar man mer luft på vänster sida än på höger. Annars känns det som att motivet är på väg ut ur bilden. Eftersom vi i västvärlden läser text från vänster till höger upplever vi att en person som går från vänster till höger är på väg någonstans. Om han/hon däremot går till vänster får vi känslan av att denne är på väg tillbaka hem.

Komposition?

Så vad är komposition egentligen? Komposition kan bestå av punkter, linjer, ytor, textur och färger. Komposition är hur bilden är sammansatt och upplagd. Det är något man kan lära sig, och genom att komponera sin bild medvetet kan den också bli så mycket bättre. En bra komposition framhäver och förstärker innehållet. Kompositionen är dock inget självändamål. Utan ett innehåll spelar kompositionen föga roll.

Komposition består av ett antal regler. Dessa är dock inte skrivna i sten. Man kan och bör ibland bryta mot dem, men då bör man också vara medveten om att man gör det. Komposition tränar man upp så att det sitter i ryggmärgen och en erfaren fotograf använder det hela tiden utan att denne är medveten om det.

Harmoni
Huvudmotivet centrerat i en bild ger ofta ett intryck av harmoni och statisk vila. Långa horisontala linjer och en uppdelning enligt gyllene snittet ger samma känsla. Horisontalen är den långsammaste delen av en bild när vi tittar på den.

Djup

Genom att använda parallella linjer som leder in i bilden får man en känsla av djup. Ett annat sätt att skapa djupkänsla är att bygga upp bilden med förgrund, mellanplan och bakgrund. Ett tredje sätt är att ha föremål som överlappar varandra. Ögat tolkar naturligt föremål som ligger bakom ett annat som längre bak i bilden. Horisontlinjer är alltid bärande i en bild, det är dit blicken dras. Till en början lägger man ofta horisonten mitt i bilden. Detta gör ofta bilden statisk och ointressant för ögat. Det man istället kan göra är att låta förgrunden ta 2/3 av bildytan eller tvärtom beroende på vad man vill framhäva och förstärka.

Vertikalen

Den vertikala linjen är den starkaste i bilden. Ögat har en förmåga att vandra längst denna och blickrörelsen stannar bara om något intressant finns längst denna linje. En stående människa är till exempel urtypen för en vertikal linje. Om det finns ett flertal vertikala linjer i bilden upphör rörelsen och bilden blir statisk. Om exempelvis ett ensamt träd finns i bilden söker sig ögat upp och ner längst detta. Samma bild med ett flertal träd blir stillastående, ögat följer inte på samma sätt utan håller sig mer stilla.

Diagonalen

Diagonalen är kanske den mest spännande linjen i bilden. En diagonal som går från det nedre vänstra hörnet till övre högra är långsammare än sin motsvarighet. Om två diagonaler korsas skapas oro i bildytan.

Figurer
Cirklar och kvadrater är harmoniska figurer medan trianglar är aggressiva och har stark riktningsverkan. Triangeln med basen vänd neråt ger en känsla av stabilitet. Vänder man på den får den motsatt effekt.

Gyllene snittet
För att dela en sträcka enligt gyllene snittet gör man som följer. Om vi kallar sträckan ABC där AC är hela sträckan och B är en punkt någonstans längs sträckan, ska sträckan BC förhålla sig till AB som AB förhåller sig till AC. Alltså: BC/AB = AB/AC. Gyllene snittet ger en harmonisk och välbalanserad bild (ibland enformig) Bildförhållandena 2:3, 3:5, 5:8 har det gyllene snittets proportioner.

Punkt
En punkt på rätt ställe i en bildyta, till exempel en flygande fågel mot en blå himmel, dominerar bilden helt. Blicken dras omedelbart till denna punkt. Punkten kan vara liten eller bestå av flera enheter. Störst genomslagskraft får den om den placeras i gyllene snittets mittpunkt.

Komposition vid beskärning
Hur du beskär dina bilder är också komposition. En rektangulär bild är till exempel mer fylld av rörelse än en kvadratisk bild. På grund av detta är en kvadratisk bild lugnare, och svårare att komponera.

vidare till porträttfoto ->