bildskapande

 

Ibland får man in en lyckträff utan att man tänkt särskilt mycket på vad och hur man fotograferat. Sanningen är dock att de flesta bra bilder inte sällan har mycket planering bakom sig. Hur väl en bild är komponerad spelar en stor roll för hur harmonisk och balanserad den känns. Här spelar det ingen roll hur dyr utrustning man har, det handlar istället om fantasi och hur man kan betrakta ett motiv på olika sätt. Inramning, perspektiv, ljus och bakgrund, alla dessa delar spelar en roll för hur bilden blir i slutändan.

Tips för en bättre bild:

1. Titta på ditt motiv från alla vinklar.
Vad har det för former och struktur? Hur faller ljuset på det? Finns det några särskilda detaljer du vill framhäva eller dölja?

2. Vilket skärpedjup vill du använda?

3. Vilket perspektiv vill du använda?
Hur förändras bilden vid olika perspektiv? Ska du ta bilden stående, sittande eller kanske till och med liggande?

4. Leta efter linjer i bilden som kan utnyttjas.

5. Hur passar motivet ihop med bakgrunden? Hur passar färger ihop? Förgrund kontra bakgrund?

Vidare till komposition ->