fotoordbok

 

Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla uttryck som förekommer i fotovärlden. Många är hämtade från engelskan och är av en teknisk karaktär. Här är dock en liten ordlista som förhoppningsvis ska reda ut några frågetecken.

Aberration - är ett sorts avbildningsfel som bildas i linser och speglar. De vanligaste typerna är sfärisk aberration, distorsion och kromatisk aberration. "Purple fringing" är en vanlig typ av aberration där man får blå/lila fält i bilden mörka och ljusa fält möts.

AE LOCK - Denna funktion låser Slutartid och Bländare vid nuvarande värde, så att flera bilder blir exponerade på precis samma sätt.

Artefakt/artifact - är en oönskad visuell effekt eller defekt i en bild som t.ex. kan uppstå vid JPEG-komprimering

AF = Automatisk fokusering –kameran ställer in skärpan automatiskt

 

Befintligt ljus - är det ljus som finns naturligt utan att du tillför ljus från lampor eller blixtar.

Beskärning - är ett utsnitt av bilden och motivet. Man kan skära  bort  överflödiga delar av bilden för att anpassa den till ett visst mått, framhäva det viktiga i bilden eller ge den bättre komposition.


Bildförhållande (aspect ratio)  - beskriver bildens proportioner, bredd x höjd, ex 4:3

Blandljus - är när flera olika typer av ljus används samtidigt.

Blixtföljdtid - är tiden det tar för ett blixtaggregat att ladda upp sig igen efter att man skjutit av den.

Blixtsko - är det fäste på kameran där man fäster blixt eller andra tillbehör.

Bländare - styr ljusinsläppet i kameran. Ljusinsläppet vid exponeringen varieras genom att ändra storleken på bländarens hål. Ju mindre hålet är, desto mindre ljus träffar kameras sensor/film.

Bländarsteg – Varje steg motsvarar en halvering eller fördubbling av ljusinsläppet.

kameraBrännvidd - mäts i mm och är ett mått på objektivets förstoringsgrad, samt vilket perspektiv det ger. Det är avståndet mellan linsen och negativet/CCD:n

Buffertminne - är ett snabbt minne i kameran där data mellanlagras i väntan på behandling. Om man tar flera bilder i en följd sparas data här tills kameran behandlat och sparat ner det på rätt ställe på minneskortet.

Bulb mode - kamerans slutare är öppen så länge avtryckaren är nertryckt

CCD (Charged-Coupled Device) - består av en massa ljuskänsliga celler och är än så länge den vanligaste typen sensor i digitalkameror.

Diffusor - är en anordning för att sprida ljuset. Man kan till exempel montera en sådan på blixten för att få jämnare spritt ljusflöde.

dpi (dots per inch)  - är en måttenhet för att ange en skrivares eller bilds upplösning. Ju högre värde, desto bättre bildkvalitet.

EXIF - är ett format för lagring av information om en bild och hur den är tagen (Slutartid, Bländare, ISO, datum mm). Nästan alla digitala kameror lagrar kamerans inställningar i bildfilen.

Exponering – en korrekt exponering innebär att släppa in en korrekt mängd ljus, vilket beror på tre saker, exponeringstiden, bländaren och ljuskänsligheten (ISO).

Exponeringsautomatik – På många kameror kan man välja vilken sorts exponeringsautomatik man vill använda, bländarautomatik, slutarautomatik eller helautomatik. Vid helautomatik sköter kameran exponeringen helt själv. I läget slutarautomatik väljer man bländare och kameran väljer således den slutartid som passar till den valda bländaren för att exponeringen ska bli bra. Vid bländarautomatik blir förhållandet det omvända.

Exponeringsmätare (ljusmätare) - mäter ljusstyrkan för att bestämma korrekt exponering

Filter - är något man monterar på linsen för att blockerar vissa färger, reflexer, signaler eller liknande.

Fish-eye – Ett objektiv med extremt kort brännvidd som ger runda bilder. Ger upp till 220 graders bildvinklar

Färgstick - är när bildens färg inte är i balans och det finns för stor del av någon färg. Om bilden är för blå säger man t.ex. att den har ett blåstick.

blommaFärgtemperatur - är måttet på ljusets färgsammansättning och mäts i grader Kelvin. Blått ljus har hög färgtemperatur och varmt rött ljus har låg.

Följning - se panorering

Gaffling - innebär att man i samma läge tar flera exponeringar (oftast tre) med en viss variation.

HDR (High Dynamic Range) – Högdynamisk bild uppbyggd av flera bilder med olika exponeringar. Genom att föra samman dem till en bild får man hög detaljrikedom i både ljusa och mörka partier i bilden.

High-key (högdagerbild) - domineras av ljusa toner (högdagrar) och har nästan inga skuggor.

Histogram - är ett diagram som visar hur bilden är exponerad. Till höger är det vitt och till vänster svart. Ju högre stapel desto fler pixlar har det aktuella värdet.

Högdager - det ljusaste området i en bild.

IPTC  - en del av bildfilen som kan ange datum, fotograf, copyrightinformation, land, rubrik, bildtext, keywords, mm.

ISO - är ett mått på kamerans/filmens ljuskänslighet

Komposition – hur en bild är uppbyggd och hur bildens olika element är placerade och hur de fungerar ihop.

LCD  - En teknik med flytande kristaller. Kamerans bildskärm är oftast uppbyggd med denna teknik

Ledtal  - är ett mått på ljuseffekt hos blixtaggregat. Ledtalet anges för ISO 100 och formeln lyder: Bländaren = Ledtal/motivavstånd

Low key (lågdagerbild) – består till största delen av lågdagrar, skuggor och har väldigt lite ljusa partier.

Makrofoto - (Närbildsfoto) Fotografi av små detaljer, antingen med s.k. makroobjektiv eller med hjälp av förstorande mellanringar. Ett "äkta" makroobjektiv har avbildningsförhållande 1:1, d.v.s. objektets avbild är lika stor på filmens negativ/CCD som i verkligheten.

Mattskiva - är ett fokuseringshjälpmedel. Bilden projiceras på mattskivan, detta är den bild som syns i kamerans sökare.

 

Megapixel - 1 miljon pixlar

Mellanringar - monteras mellan kamera och objektiv och används främst vid makro (närbildsfoto) för att komma närmare motivet.

Metadata - är den extrainformation om en bild som beskriver bildens egenskaper, hur den kom till, dess innehåll, copyright etc. En del skrivs dit redan i kameran (slutartid, datum, kameramodell) enligt EXIF. Annat skrivs dit senare, ofta i IPTC format.

Monopod (enbensstativ) – är ett enklare stativ med endast ett ben.

Motljus - innebär att en eller flera ljuskällor lyser direkt mot objektivet, till exempel solen. Föremål som då är framför ljuskällan framträder i regel endast som en silhuett. Detta kan kompenseras genom att man exponerar på motivet.

Motljusskydd – fästs längst fram på objektivet och skärmar av ljus som kommer snett in mot objektivet

Närgräns - är det kortaste avstånd som objektivt kan fokuseras på.

Objektiv - är ett optiskt system bestående av en eller flera linser och/eller speglar som fokuserar ljuset från motivet mot kamerans filmplan / sensor.

Oskarp mask - skärper bilden genom att förstärka partier i bilden med hög kontrast. Detta ger små kantlinjer mellan områden med olika färg eller ljushet. Resultatet är att våra ögon upplever bilden som skarpare.

Panorera - att vrida kameran så bilden flyttar sig åt höger eller vänster. Om man panorerar och följer ett rörligt motiv medan man exponerar bilden blir motivet skarpt och bakgrunden oskarp beroende på hur lång slutartid man har.

Photoshop - är ett av världens populäraste bildbehandlingsprogram.

PictBridge - är en standard för kommunikation mellan din kamera och skrivare. Den gör det möjligt att kunna skriva ut bilder utan dator.

Pixel - är en digital bilds minsta bestånds del. När du zoomar in i en digital bild ser du till slut ett rutmönster, där varje punkt är en pixel.

RAW-fil - innebär att all bildinformation som fångats i kamerans sensor vid exponeringen sparas till en fil i obearbetad form (RAW). Där finns info om vitbalans, exponering o.s.v.
Denna RAW-fil behandlas i kameran och konverteras sedan till en JPEG.

Ringblixt - är en rund blixt, fäst på objektivet, som främst används för närbildsfoto och modefotografering.

Självutlösare - innebär att kameran fördröjer exponeringen ett par sekunder efter att man tryckt på avtryckaren.

Skärpedjup - är hur stor del av motivets djup som är skarpt från den punkt där skärpan är inställd. Detta beror på bländarens storlek samt objektivets brännvidd.

Slavblixt - är ett blixtaggregat som blixtrar samtidigt som huvudblixten. Slavblixten kan styras med IR, radio eller kabel.

Slutaren – reglerar hur lång tid som filmen / sensorn ska utsätts för ljus.

Slutartid - se ovan

Spotmätning - I detta läge mäts ljuset endast i en liten del av bilden. Detta är användbart när motivet är ojämnt belyst och man vill exponera på en viss del i bilden, till exempel ansiktet.

Systemkamera – är en kamera där man kan byta ut objektiv och andra tillbehör efter situation och behov.

Sökaren - visar bildens komposition, utsnitt och om motivet är i fokus.

Tele - benämns objektiv som har en brännvidd som är längre än sensorns/filmens diagonal.

Telekonverter - monteras mellan objektiv och kamera och ger en längre brännvidd. Ett normalobjektiv omvandlas med en telekonverter till ett kort tele, ett kort tele till ett långt tele.

Tilta - att vrida kameran uppåt eller neråt. Det finns även en typ av objektiv som kallas tilt/shift-objektiv, där man istället tiltar objektivet. Dessa används till exempel för att fota arkitektur. Med detta objektiv kan man lägga skärpeplanet längs marken och få hela bilden skarp utan att blända ner.

Tripod – ett stativ med tre ben

Trådutlösare - är en enkel typ av fjärrkontroll för att utlösa en kamera. Kortare trådutlösare används främst för att minska risk för skakningsoskärpa.

Underexponerad - en underexponerad bild är för mörk. För lite ljus har släppts in i kameran, antingen beroende på att slutartiden är för kort eller att bländaren är för liten (i förhållande till varandra).

Upplättningsblixt - används för att lätta upp i skuggpartier

Utfall – kallas det när bilden går ända ut i kanterna på papperet.

Vidvinkel - kallas ett objektiv om det har en brännvidd som är kortare än sensorns/filmens diagonal. Detta ger ett vidare perspektiv än normalt.

Vinjettering - gör bildens hörn mörka. Detta kan bero på objektivets prestanda vid vissa brännvidder alternativt för långa motljusskydd.

Vitbalans - Genom att ändra kamerans färgtemperatur ändrar man kamerans färgåtergivning, varm, neutral eller kall.

Zoomobjektiv – är ett objektiv där man kan justera brännvidden, t.ex. mellan 17-55 mm

Överexponerad - en överexponerad bild är för ljus, för mycket ljus har träffat filmen/sensorn

 

tillbaka till grunderna ->