efterbehandling
En av de mer revolutionerande saker som har hänt i fotovärlden det senaste årtiondet, är de nya möjligheterna till avancerad digital efterbehandling hemma. Det digitala mörkrummet skapar utrymme till otroligt effektiv efterbehandling av dina bilder på ett mycket enkelt sätt.

 

Adobe Photoshop och liknande program, kan tyckas vara krångliga och väldigt avancerade vid första anblicken, men när man börjar prova sig fram upptäcker man snabbt vilka möjligheter som öppnar sig.

Man skulle kunna dela in efterbehandlingen i två steg. Dels finns den efterbehandling som man i alla tider har sysslat med i mörkrummen. I denna ingår justeringar av små defekter i bilderna och justeringar av kontrast, färger, skärpa o.s.v. Dessa justeringar är i de flestas ögon inga konstigheter utan en normal del av arbetsflödet.

Den digitala tekniken öppnar dock fler dörrar än så. Det är otroligt lätt att manipulera bilder i datorn och både ta bort och tillföra element som inte fanns där i ursprungsbilden. Detta tillför en etisk dimension till bildbehandlingen. Vad är ok att göra med en bild? I vilket fall ska det klart och tydligt anges att bilden är manipulerad? Det här är svåra frågor utan färdiga svar och många gånger måste man själv ta ställning till vad man tycker är ok. Klart är då att i princip alla kommersiella bilder du möter i tidningar och reklam är manipulerade i olika grad. Det finns en överrenskommelse vad det gäller nyhetsfotografier, att det klart och tydligt ska anges i anslutning till bilden om den är manipulerad. Det är dock inte alltid detta följs.

vidare till nivåer/kurvor ->