upphovsratt

 

 

Lag, rätt och skyldigheter

Enligt upphovsrättslagen är det den som har fotograferat som bestämmer över sin bild, d.v.s den som tryckt på avtryckaren. Upphovsrätten och de ekonomiska rättigheterna kan överlåtas men den idella rätten stannar alltid hos fotografen.

Alla fotografier är skyddade av upphovsrättslagen i femtio år efter upphovsmannen/kvinnans död, och 70 år om om de uppnår så kallad verkshöjd. Om ett fotografi har uppnått verkshöjd är svårdefinierbart men man kan nog anta att de flesta fotografier uppfyller dessa krav om de inte är plagiat. Verkshöjd är ett mått på ett konstverks orginalitet, unika form, uttryck och självständighet. Verkshöjd innebär att ett verk inte ska ha kunnat framställas av en annan, oberoende av den förre.


När man som fotograf säljer en bild säljer man rätten att nyttja den i ett visst sammanhang. Upphovsrätten till bilden stannar alltid hos fotografen om inte annat är avtalat i överenskommelsen. En beställare har inte rätt att sälja vidare en bild utan fotografens medgivande.

För redaktionellt ändamål får man använda bilder fritt i Sverige om de inte är kränkande. Den som är med på bilden behöver inte ge sitt medgivande för att bilden ska publiceras. Detsamma gäller publicering på internet. Om bilden däremot ska användas i kommersiellt bruk såsom reklam och marknadsföring måste den som publicerar bilden ha den fotograferades medgivande, en sk. modellrelease.

Att tolka de lagar som finns är inte alltid lätt. Bildleverantörernas förening BLF kan vara ett bra stöd när man har frågor angående upphovsrätt och nyttjande av bilder.

vidare till Vem/vad får jag fotografera? ->