perspektivövningar


 

Lek med perspektiv

Leta upp ett motiv. Varför inte ett ensamt träd, en staty eller likande. Börja med att gå så långt ifrån motivet att du har mycket "luft" på alla sidor om det. Ta sedan en bild. Ta sedan fem steg framåt och ta ytterligare en bild. Fortsätt på detta sätt tills du är så nära motivet att du inte längre kan fokusera på det. Gå sedan tillbaka till utgångspunkten och gör om samma sak men den här gången tar du bilderna knästående på marken. Slutligen gör du samma sak men tar bilderna liggande på marken. För en utomstående kommer du att se utomordentligt fånig ut, men du kommer att få en helt ny syn på vad olika perspektiv kan göra för din bild. Jämför de olika bilderna och se skillnaderna. Vilka olika känslor skapas i bilderna?

Titta upp

Vi tror att vi ser allt men hur ofta, ärligt talat, tittar du rakt upp i luften. Gå på en upptäcktsfärd med din kamera och ta bara bilder uppåt. Försök hitta roliga motiv och tänk på hur du komponerar bilderna. Hur kan du göra bilderna spännande och intressanta? Prova att exponera lite olika och se vad du får för effekter.

Bug's view

I den här övningen ska vi göra tvärtom mot den förra. Ta bilder från marken och försök lek lite med förgrund och bakgrund. Du kanske får lite grönska på dina byxor på köpet men vad gör väl det? Ett litet föremål i förgrunden kan se helt annorlunda ut med olika typer av bakgrund. Försök se på föremål på marken från olika vinklar, och se vilken bakgrund som framhäver eller gömmer motivet i förgrunden bäst. Försök även att hitta motiv där förgrund och bakgrund har ett slags samspel. Ex. den främre delen av en sko i förgrunden och en nysådd gräsmatta i bakgrunden. Vad kan den bilden förmedla för något. Tänk kreativt!

Skapa djup

Hur kan du skapa djup i din landskapsbild? Prova lite olika sätt. Placera objekt så att de överlappar varandra. Komponera bilden med förgrund, mellanplan och bakgrund. Prova att placera horisonten på olika ställen i bilden. Hur förändras djupet?

vidare till praktiska övningar del 2 ->