Dataskyddspolicy /GDPR

Den här informationen sparar vi:

Informationen vi sparar är den du aktivt lämnar till oss, såsom e-postadress och telefonnummer när du fyller i vårt kontaktformulär. Fotonord köper aldrig e-postadresser eller andra uppgifter om dig. Du kan begära att dina uppgifter raderas ur vårt system.

Fotonord lämnar inte ut eller säljer uppgifter till annan part.

Vi använder informationen till:

Vi använder informationen för att kunna kontakta dig, och hantera dina kundärenden.

Följande personer tar del av informationen:

Det är endast anställda hos Fotonord som har tillgång till dina uppgifter. Vi kommer aldrig att sälja eller lämna vidare dina uppgifter till någon annan.

Vilken lagtext hänvisar till för att få lagra informationen och för att få hantera den:

Vi hänvisar till dataskyddslagen, GDPR.

Behandling av personuppgifter

Fotonord värnar om din personliga integritet. All behandling av personuppgifter som används av Fotonord sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgiftsansvarig

Fotonord avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till oss, i samband med gjord registrering på hemsidan, samtycke i mail, sociala medier och liknande instanser. Personuppgiftsansvarig på Fotonord är Andreas Gradin.

Syftet med insamling av personuppgifter

Personnummer, IP-adress, kontaktuppgifter, bilder och namn är personuppgifter som kan härledas till dig som person. Fotonordbehandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera dem inför eventuell framtida kontakt. Intresseanmälningar och personuppgifter från dig administreras för att ingå i eventuella avtal med dig, ge information om pågående projekt och service som vi tillhandahåller i samband med förfrågningar.

Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av de IT-system som är knutna till vår webbplats.

Vi ber dig notera att när du använder vår webbplats finns det funktioner som gör det möjligt för dig att lägga upp information som kan betraktas som personliga uppgifter.

Laglig grund

Fotonord behandlar dina personuppgifter enligt gängse lagstiftning. Vi inhämtar samtycke, där detta så krävs, innan vi påbörjar behandling av dessa.

Ditt godkännande

Genom att du har givit ditt samtycke på hemsidan samtycker du till att Fotonord i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för att förbättra våra tjänster, produkter, service eller liknande, informera om status i pågående och kommande händelser samt genomföra kundundersökningar. Genom registrering hos Fotonord samtycker du även till att motta information och marknadsföringsmaterial via e-post, telefon, per post, eller annat motsvarande sätt. Detta förutsätter att du vid registrering eller senare uppgivit ditt telefonnummer eller din e-postadress till oss. Fotonord äger rätt att dokumentera din kommunikation med oss.

Du har rätt att från Fotonord få information om behandlingen av de personuppgifter som berör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan närsomhelst begära att dina uppgifter blir raderade hos Fotonord.

Om du inte vill ta del av erbjudanden och/eller marknadsföring vänligen kontakta oss via mail till andreas@fotonord.se. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Fotonord att vidta rättelseåtgärder.

Om cookies

När du använder vår webbplats samlas personuppgifter in via t.ex. cookies.  Information lagras om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare.

Cookies är textinformation som läses in i datorns minne eller sparas som en fil i din webbläsare.

Sessions-cookies: Används för att identifiera användaren på webbplatsen och hålla reda på om du är inloggad på vår webbplats samt för att ev. anpassa innehållet på webbplatsen baserat på dina tidigare gjorda val. Vi kan också hålla vissa av webbplatsens sidor stängda för utomstående användare.

Statistik- cookies: Används för att mäta trafik och surfbeteenden, t.ex. om man besökt vår webbplats tidigare eller inte och skapa förståelse över hur enskilda besökare använder Fotonords webbplats.

Om du inte vill acceptera att din dator tar emot och lagrar cookies så kan du justera säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Tänk på att om du stänger av cookies så försämras din upplevelse av webbplatsen.

Kontaktinformation

Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post eller post.

Fotonord

Fotograf Andreas Gradin

Pärkällarvägen 27

90365 Umeå

andreas@fotonord.se

070-6204852