Thailandsbilder

Ett charmtroll i broparken
August 4, 2009
corporate chic
August 7, 2009

Efter flera gallringar återstår nu 700 + bilder att redigera efter Thailandsresan. Man lär väl bli klar med dessa till jul i bästa fall. Några av de första färdiga bilderna kan beskådas -> här.